Tietosuojaseloste 21.11.2020

Rekisterinpitäjä:

Mikko Seppänen
Käsityöläiskatu 4
45100 Kouvola
info@talotekniikkasi.fi

Sivusto kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten ja tämä tehdään yhteydenottopyyntöä varten luodulla lomakkeella. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Sivustolla voidaan kerätä tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Sivustolle jätettyjen tietojen perusteella ei tehdä käyttäjiä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat yritys ja sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse.

Sivustolla jakamasi tiedot säilytetään sähköpostiarkistossa viiden vuoden ajan ja kirjanpitoaineistossa viiden vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa henkilötiedot, jotka koskevat itseäsi
  • oikeus tietojen oikaisuun
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (kuten mahdollisen mainonnan kieltämiseen)
  • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit vaikka peruuttaa suostumuksesi mahdolliseen markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomaathan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.